Öppet idag 10:00 - 16:00

Utställning

27 januari - 28 april 2018

Det ligger i tiden

Utställningen Det ligger i tiden är en djupdykning i människors relation till tiden. Tiden är svår att förstå men ändå styr den våra liv. Mätbar och standardiserad och samtidigt något vi alla upplever på vårt eget sätt.

Hur känns tiden när man väntar på ett nytt hjärta, uppehållstillstånd eller när man avtjänar ett fängelsestraff? Vilken betydelse har en tusendels sekund för en elitidrottare?
Utställningen vill inspirera oss att använda tiden på ett nytt sätt genom att visa hur den styr våra liv. Utställningsmiljön är både antik och futuristisk med många interaktiva stationer med mekaniska och digitala lösningar.

Utställningen har producerats av Regionmuseet Kristianstad i samarbete med Högskolan i Skövde och har finansierats av Allmänna Arvsfonden.