• Visa bildtext

    Uddevallavarvet år 1965. 3:ans stapelbädd på Kasen och dåvarande E6:an. Okänd fotograf, Bohusläns museums arkiv.

Öppet idag 10:00 - 16:00

Utställning

30 juni 2017 - 28 januari 2018

Varvet och Vi

När Uddevallavarvet lades ned 1984, stadens största företag genom tiderna, var det slutet på ett företag som präglat och format staden i många år. Bohusläns museum visar en mindre utställning om delar av Uddevallavarvets verksamhet.

Varvet och Vi är en mindre utställning om delar av Uddevallavarvets verksamhet. Namnet kommer från Uddevallavarvets egen personaltidning.
Utställningen är producerad med anledning av Varvsspelet som ägt rum i Uddevalla 24 juli – 4 augusti 2017.

I samband med nedläggningen 1986 samlade Bohusläns museum in närmare 200 föremål från Uddevallavarvet. Det var främst föremål kring svetsning, niting och riggverkstaden.


Några av dessa föremål visas i utställningen, kompletterade med foton och film. På Varvet och vi, digital utställning visas mer av Bohusläns museums samlingar från Uddevallavarvet.
I basutställningen Uddevalla genom tiderna kan du också se fartygsmodeller, arbetskläder och ritinstrument.


Förutom att varvet skapade många arbetstillfällen ledde också dess snabba expansion till att hela Uddevalla växte. Det behövdes bostäder, skolor, butiker, vårdcentraler, idrottsanläggningar, gator och busslinjer. Bostadsområdena Tureborg, Bohusgården, Skogslyckan, Dalaberg och Hovhult växte fram som ett resultat av det ökade behovet av bostäder. Man skulle kunna säga att Uddevallavarvet gav Uddevalla en ny guldålder precis som sillen på 1700-talet.