• Visa bildtext

    Fredrik Söderberg, Portrait of Pan, 2011 och Krigarens väg 2017 (Courtesy: Cecilia Hillström Gallery/ Konstnären)

Utställning

26 januari - 26 april 2020

Fredrik Söderberg

Nordiska Akvarellmuseet startar år 2020 med en omfattande separatutställning av Fredrik Söderbergs storslagna akvareller. Det blir en djupdykning i ett rikt konstnärskap som obehindrat växlar mellan olika temakretsar, mellan det figurativa och abstrakta och mellan det komplexa berättandet och det monokroma lugnet.

Fredrik Söderbergs konst bygger i regel på en grundlig undersökning av ett historiskt förlopp och ett idéhistoriskt material. Här avspeglas komplicerade existentiella frågor, ambivalensen mellan gott och ont och svårdefinierade begrepp som ”rätt” och ”fel”. Förutom att erbjudas en stark visuell upplevelse tvingas således betraktaren till en djup eftertanke.