• Foto: Therese Asplund Visa bildtext

    Glänta av I skogen ibland

  • Visa bildtext

    Ett stycke tid av konstnären Tomas Nordberg

  • Foto: Kristoffer Zetterstrand Visa bildtext

    Kristoffer Zetterstrand Dåtid, nutid, framtid är element som vävs samman i Kristoffers bildvärld. Kristoffer inspireras av äldre måleri och finns påtagligt närvarande i hans verk.

Utställning

23 maj - 13 september 2015

Avesta Art

Avesta Art firar år 2015 20-års jubileum och bär titeln Ett stycke tid.

I utställningen blandas olika relationer till tiden. Tidlöshet, platser där tid och rum upphävs, framåtblickande, återblickande, flöden och lagren gestaltas. Estetiska bild-och formspråk länkar till konsthistoriens mästare såväl som uttryck som är mer samtidskopplade och framtidsrelaterade. Titeln refererar även till och representerar det första verk som köptes in under det första året 1995, Ett stycke tid av konstnären Tomas Nordberg.