Kulturarvsdagarna 2017

Välkommen till Kulturarvsdagarna 23-24 oktober.

I år har vi FUISM som medarrangörer och ett program som är speciellt intressant för museets pedagoger och annan personal som arbetar med förmedling. Vi ger även ett seminarium om att finansiera kulturprojekt genom att söka medel från stiftelser och fonder. Parallellt presenterar Riksantikvarieämbetet sitt nya museiuppdrag under en förmiddag. Som vanligt avslutar vi första dagen med en trevlig middag, denna gång på nyöppnade museet Vikingaliv.

Huvudprogrammet laddar du ner här.
 

Dag 2, 24/10, välj ett av följande alternativ:


09.00-12.00

Riksantikvarieämbetet bjuder in till en förmiddag där du som deltagare får ta del av en omvärlds- och trendanalys, ett samtal samordning och konkreta verktyg för museers digitala förmedling och transformation samt ett samtal om Riksantikvarieämbetets vidgade uppdrag och samlade ansvar för museifrågor. 

Lokal: Sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41. 

Förmiddagskaffe ingår.


09.30-16.00

Att finansiera kulturprojekt. Här berättar aktörer från olika organisationer om vilka möjligheter som finns att söka medel. 
Allmänna Arvsfonden, Riksbankens jubileumsfond, Svenska Institutet, Postkodlotteriets kulturstiftelse, Nordisk kulturfond, EU-kontoret och Kulturbryggan är representerade.

Lokal: Spritmuseum, Djurgårdsvägen 38–40. Begränsat antal platser.

För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.


Välkommen önskar styrelsen!