Kulturarvsdagarna

Välkommen till Kulturarvsdagarna 22-23 oktober.

Även i år arrangeras konfe- rensen i samarbete med för- eningen FUISM (Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer).

Museer och kulturarvsaktörer har i uppdrag att öka tillgängligheten till vårt gemensamma kulturarv.
Men hur kan vi göra kunskap, föremål och miljöer nåbara, synliga och begripliga för alla?

Digitalt lärande erbjuder stora möjligheter men det finns också utmaningar.
Hur kan vi erhålla kompetens, finansiering och modet att tänka och göra lärandet digitalt?

Att tillgängliggöra kunskap är i förlängningen en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Med utgångspunkt i några konkreta exempel vill vi inspirera och diskutera digitalt lärande