Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

04 november 2017 - 18 mars 2018

Julia Peirone - Girls Girls Girls

Julia Peirone är en av de mest intressanta konstnärerna i Norden idag. Hon arbetar sedan sent 1990-tal med frågor kring identitet och fotografisk bild, ofta med fokus på unga kvinnor, och ställer frågor kring vad en fotografisk bild kan vara och vad den kan göra, vad som utgör dess krafter och gränser.

Framför allt intresserar sig Peirone för hur verkligheten existerar genom bilden, och hur vi i denna bildmässiga aspekt möter oss själva. Det handlar om sken och återkastningar och hur minnen och fantasier, krav och begär, glider över i varandra. I en tid som präglas av sociala medier och en bildkultur som blir alltmer självcentrerad är ett viktigt tema det okontrollerbara, mellanrummet mellan världen och våra tankar om den.

Det här är Julia Peirones första stora separatutställning på museum och den åtföljs av en katalog som publiceras i nov 2017.