Öppet idag 12:00 - 16:00

Utställning

26 september 2017 - 14 januari 2018

Stämplad

Vi bär alla på föreställningar om hur olika människor är utifrån hur de ser ut. Våra föreställningar grundar sig på de erfarenheter vi har. Sortering och kategorisering är ett nödvändigt sätt att hantera intrycken från vår omvärld, men ibland bygger de på rena fördomar.

Stämplad är en fyra kvadratmeter stor pop-up-utställning som just nu är på turné genom Sverige. Syftet med utställningen är att få dig som besökare att reflektera över hur kategorisering fungerar, hur du själv delar upp människor och vilka konsekvenser det kan få.


Visas i anslutning till entrén.

Stanna till i Trädgårdsrummet, precis efter entrén, och ge lite tid åt denna interaktiva utställning som är gjord av Forum för levande historia i samarbete med Riksutställningar. Den är en del av ett specialuppdrag som Forum för levande historia fick av regeringen 2016.


Innehållet bygger på historiska och samtida perspektiv och är uppdelat i tre stationer/sidor: kategorisering med historiskt personporträtt, självreflektion med samtida vittnesmål och ett självskattningstest. Varje station/sida innehåller en fråga till besökaren, och ska kunna uppfattas separat och oberoende av varandra. Utställningen är gjord för målgruppen 18–25-åringar, men fungerar bra även för andra åldrar.