Öppet idag 10:00 - 17:00

Utställning

27 januari - 22 april 2018

En sagolik skola

En sagolik skola är en lekfull exposé över skolans och läraryrkets utveckling och roll i det svenska samhället från 1800-talet till idag.

Utställningen gör nedslag i skolans, lärarnas och skolbarnens situation genom åren och visar verk ifrån Barnbiblioteket Saga – en av Sveriges största lässatsningar någonsin som lanserades vid sekelskiftet 1900. I Malmö kompletteras utställningen bland annat med skolplanscher från Malmö Museers samlingar.


Utställningen arrangeras av Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund, Lärarförbundet, Sveriges Museer och Svenska barnboksinstitutet.