• Visa bildtext

    Titus Kaphar, Portrait in Tar, 2016

Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

04 oktober 2018 - 24 februari 2019

Memory matters

I augusti 2017 uppstod våldsamma sammandrabbningar i Charlottesville, Virginia, när högerextrema grupper protesterade mot att staden fattat beslut om att montera ner en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee.

Händelserna satte igång en stor debatt om framtiden för de amerikanska sydstatsmonumenten. Ett drygt år efter motsättningarna i Charlottesville och de omfattande debatter dessa utlöste presenterar Skissernas Museum Memory Matters. Detta är en utställning som handlar om det kollektiva minnet – det minne som till skillnad från det individuella delas av många människor, en hel grupp eller ett samhälle. Det kollektiva minnet är ofta en yttring för hur en grupp i maktställning har valt att berätta om och ge uttryck för kulturella och historiska skeenden, som i officiella minnesmärken och monument. Men kollektiva minnen, liksom monumenten som manifesterar dem, är ofta omtvistade. I konsten finns möjlighet att ge alternativa perspektiv på historien och uttrycka minnen som tystats eller förträngts.


Utställningen visar verk i skiftande konstnärliga uttryck från de senaste tio åren av konstnärer från flera delar av världen. Gemensamt för konstnärerna är att de alla på olika sätt förhåller sig till historieskrivande och minneskultur. Verken står i dialog med samtida sociala och politiska händelser och med de sammanhang konstnärerna verkar i – från tystnaden efter diktaturen i Uruguay eller Sovjet-tiden i Litauen till maktspråk i det efterkoloniala Angola och Sydafrika. Några av konstnärerna omvandlar och omtolkar traditionella minnesuttryck som statyer och byster för att kommentera, problematisera och ibland undergräva den officiella historien. Andra skapar nya berättelser genom att ifrågasätta tidigare vedertagna historier eller genom att belysa de omständigheter som bidrar till att forma kollektiva minnen. Några av verken blir inofficiella minnesmärken för människor och skeenden där sådana tidigare saknats – minnesmärken som i motstånd mot glömska, förträngning eller aktivt utraderande blir nya bärare av kollektiva minnen. I stället för de offentliga rummens beställda och officiella monument och minnesmärken blir museet och utställningssammanhanget den plats där kollektiva minnen förmedlas.


Utställningstitelns mångtydighet, där ordet matter på engelska har olika betydelser som både verb (att vara av betydelse, spela roll) och substantiv (materia, substans, ämne), vittnar om vikten av att ständigt diskutera minneskultur och konstruktionen av kollektiva minnen – ämnet berör oss alla, inte minst konstnärer. Samtidigt antyder titeln hur minnen inte bara är immateriella utan även ges fysiska uttryck såsom monument i offentliga rum eller som konstverken i den här utställningen.


I utställningen deltar Luis Camnitzer (f. 1937 i Tyskland, uppvuxen i Uruguay, verksam i New York, NY), Aslı Çavuşoğlu (f. 1982 i Turkiet, verksam i Istanbul och Torino), Nidhal Chamekh (f. 1985 i Tunisien, verksam i Tunis och Paris), Haroon Gunn-Salie (f. 1989 i Sydafrika, verksam i Kapstaden och Johannesburg), Iman Issa
(f. 1979 i Egypten, verksam i Berlin och New York, NY), Titus Kaphar (f. 1976 i USA, verksam i Brooklyn, NY, och i New Haven, CT), Kiluanji Kia Henda (f. 1979 i Angola, verksam i Luanda), Ahmet Öğüt (f. 1981 i Turkiet, verksam i Berlin och Amsterdam) och Indrė Šerpytytė (f. 1984 i Litauen, verksam i London).