Öppet idag 12:00 - 16:00

Utställning

16 mars - 26 maj 2019

Express Yourself - Streetcorner

Streetcorner är ett kollektiv av artister som brinner för ett färggladare Sverige. Deras vill skapa förståelse och acceptans för graffitin och gatukonsten. Alla ska ha möjlighet och utrymme att delta, utforma och påverka i sin omgivning!

Den urbana konsten i högform! För alla behöver vi uttrycka oss. Och vi har en inneboende kraft att göra det. Men runtom oss finns gränser för vad vi kan, vill och får. Utställningen Express Your-self utmanar gränserna för expressionism med uttryck från urbankonst.

Streetcorner är ett kollektiv av artister som tillsammans brinner för ett färggladare Sverige. Deras arbete innebär att skapa en förståelse och acceptans för graffitin och gatukonsten. Deras vision är att alla ska ha möjlighet och utrymme att delta, utforma och påverka i sin omgivning!

Med tvärsäkra linjer och färgsäker palett får museets utställningsrum nya former och puls. Det är en väg in till en spännande värld, där ljud och färg ger dig rytmen. I utställningen finns ett sökande efter grunden till vårt behov av uttryck. Vissa menar att det handlar om att finna en gemenskap medan andra säger att det är ett framhävande av egot eller kanske ett sökande efter frihet. Du är nu inbjuden – det enda som behövs är din egen fantasi och viljan att delta. Utmana Din palett! Kanske är det dags med en laglig vägg i Trelleborg?