• Foto: Terese Mörnvik Visa bildtext

    Bild ut filmen ”Känslan av att leran ligger fast" av Pernilla Norrman och Terese Mörnvik

Öppet idag 12:00 - 16:00

Utställning

01 september - 04 november 2018

Pernilla Norrman – film och keramik

Pernilla Norrman hämtar sedan decennier tillbaka lera vid en igenvuxen och otillgänglig plats i skogen utanför Ystad. Platsen ligger dold för världen, bara den som vet kan ana spåren efter ett av de många tegelbruk som funnits i Skåne. Med filmverket ”Känslan av att leran ligger fast”, av Pernilla Norrman och Terese Mörnvik, får vi lära känna denna speciella plats. Men utställningen handlar också om att sätta kroppen i relation till materialet, om hur leran omhändertas och bearbetas i en keramisk och gestaltande process.