• En mörk utställningssal där ljuset är riktat mot en liten målning.
    Foto: Jönköpings läns museum Visa bildtext

    John Bauers konstverk inne i isblocken.

Öppet idag 10:00 - 21:00

Utställning

08 mars 2014 - 28 januari 2018

Bauer - en utställning av Lundahl & Seitl

I denna utställning visas John Bauers konst i ett nytt rum med ett nytt perspektiv iscensatt av den internationellt verksamma konstnärsduon Lundahl & Seitl.

Utställningen är skapad som en labyrintisk skog av isberg som skjuter upp ur golvet och genom taket. Inne i varje isblock visas John Bauers konstverk. Konstnärsduon låter bilderna Bilderna i utställningen vara fristående utan en tematisk inledning eller förklarande texter. Med ljus, skuggor och ljud samt besökarens rörelse i tid har konstnärerna skapat en triangulär spegling av betraktare, utställningsrum och konstverk, där ritualen i museibesöket framhävs. Med utgångspunkt i det moderna museets vita kuben-estetik har utställningsrummet besjälats med naturelement som följer dagens rytm. Ljuset rör sig som en sol över de vita uppskjutande väggarna som kastar skuggor in i galleriets skumrask.