• Foto: Lars Engelhardt Visa bildtext

    André Lhote, Hamnen i Bordeaux, 1912.

Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

16 september 2017 - 21 januari 2018

Form och färg – André Lhote och svensk kubism

Omkring 200 svenska konstnärer kom att studera för den franske konstnären André Lhote (1885–1962) i Paris från ca 1910 fram till det tidiga 1960-talet. Vår form- och färgfyllda utställning blir den första att fokusera på detta omfattande, intressanta och för de flesta okända lärare-elev förhållande som tog sin början på det tidiga 1910-talet med Lhotes första svenska elever Georg Pauli och prins Eugen. Pauli och Eugen kom att följas av flera generationer svenska konstnärer, varav omkring ett 50-tal ingår i presentationen, exempelvis Maj Bring, Dick Beer, Greta Knutson-Tzara, Siri Derkert, Olle Bærtling, Philip von Schantz, Bengt Lindström, Elsa Danson Wåghals och Christer Strömholm. I vår utställning visas sida vid sida över 180 verk i olika tekniker och material som utförts av såväl kända, som idag mer eller mindre helt bortglömda, svenska konstnärer.