• Visa bildtext

    Helene Schmitz, Aesthetics of Violence, 2017.

Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

06 oktober 2018 - 17 februari 2019

Helene Schmitz – Thinking like a Mountain

Helene Schmitz (f. 1960) är en av Sveriges mest framgångsrika konstfotografer. Hon har i en rad arbeten intresserat sig för den sköra och våldsamma relationen mellan natur och människa. I utställningen Thinking like a Mountain presenteras en serie nya verk där Schmitz motiv är utvinning av naturresurser i Sverige och på Island. Fotografierna är ofta både vackra och hotfulla i sitt uttryck.

”Mitt mål med det här projektet är att försöka omformulera bilden av landskapet, och samtidigt berätta om vår tids våldsamma omvandling av naturen i norra Europas utkanter. Utställningen reflekterar kring idén om Norden som en sista utpost – och drömmen om en vildmark orörd av människan. Titeln Thinking like a Mountain refererar till den inflytelserika amerikanska naturfilosofen Aldo Leopold (1887-1948). En av hans tankar var att när människan extraherar ett enda element i naturen så får det enorma konsekvenser för hela det ekologiska systemet.” säger konstnären Helene Schmitz.