• Visa bildtext

    Lena Cronqvist, Modern, 1975. Olja och tempera på duk. Foto Per Myrehed, Norrköpings Konstmuseum. Bild beskuren.

Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

07 mars - 27 september 2020

Lena Cronqvist

Med en karriär som sträcker sig över närmare 60 år har Lena Cronqvist etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Cronqvist, som är född och uppvuxen i Karlstad, studerade som ung vid Konstfack och på Kungliga konsthögskolan i Stockholm där hon även bor och verkar idag.

 Hon är främst känd för sina målningar, men Cronqvist mångbottnade konstnärskap inkluderar även skulptur, teckningskonst, grafik och textila verk. I Lena Cronqvists verk berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död och ofta använder hon sig själv och familjemedlemmar som modeller. Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också djupt allmängiltig, inkluderande och universell.


I samband med utställningen utkommer en rikt illustrerad utställningskatalog med nyskrivna artiklar av bland andra docent Katarina Macleod och fil.dr. Nina Weibull, som båda har disputerat på avhandlingar inriktade på Lena Cronqvists konstnärskap. Till utställningen hör även en rik och omväxlande programverksamhet med konstnärssamtal, föredrag, allmänna visningar och konserter.