• Visa bildtext

    Ufan Lee, Från linje 80025, 1980. Målad duk, 61 x 90,5 cm. © Louisiana Museum of Modern Art.

Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

15 februari - 31 maj 2020

Stilla skönhet – Nordisk och östasiatisk interaktion

Till våren visar Waldemarsudde utställningen Stilla Skönhet – Nordisk och Östasiatisk interaktion. Utställningen djupdyker i den reducerade, meditativa estetik som var gemensam för många verk tillkomna i Norden och Östasien från och med sekelskiftet 1900, med ett särskilt fokus på tiden efter andra världskriget.

Stilla skönhet undersöker hur företeelsen Japonism vidareutvecklades och antog nya former under 1900-talet, men också hur den östasiatiska konsten tog intryck från Norden. Särskilt lyfts estetiska likheter och analogier fram mellan 1900-talets nordiska och japanska konst. Enkelheten i form och färg, materialkänsla och närheten till naturen är karakteristiska uttryck för såväl Japans som Nordens konst och hantverk från efterkrigstiden. Utställningen fokuserar i synnerhet på fyra olika uttryck och egenskaper i de konstverk som valts ut, nämligen rymd, ljus, tystnad och materialitet.


Representerade i den vackra utställningen är bland andra Helene Schjerfbeck,  Einar Jolin, Eddie Figge, Berndt Friberg, Wilhelm Kåge, Gunnar Nylund, Shoji Hamada, Ufan Lee, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Zao Wou-Ki, Samiro Yunoki men också Pasi Välimaa och Ingegerd Råman. Utställningen inkluderar ett stort antal verk inlånade från Mingei-museet i Tokyo (The Japan Folk Crafts Museum) samt från Hayama Museum of Modern Art. I utställningen ingår även inlån från bland annat konstmuseet Ateneum i Helsingfors och Designmuseet i Finland, Louisiana Museum of Modern Art i Danmark samt Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och Moderna Museet i Sverige.


Den omfattande utställningen kompletteras av en rikt illustrerad katalog med texter av bland andra Anne-Maria Pennonen, amanuens, Ateneum, Karin Sidén, överintendent och museichef, Prins Eugens Waldemarsudde, Cilla Robach, förste intendent Nationalmuseum, Susanna Pettersson, överintendent Nationalmuseum, Anna-Maria von Bonsdorff, intendent, Ateneum, Takashi Sugiyama, Japan Folk Crafts Museum och Tsutomu Mizusawa, Museum of Modern Art i Kamakura och Hayama. Till utställningen hör även en rik och omväxlande programverksamhet med föredrag, allmänna visningar, konserter och konstmeditation.