Utställning

08 juni - 20 oktober 2019

Bara vanligt vatten? Lake Vänern and Water in Our Daily Lives

BARA VANLIGT VATTEN? undersöker vatten i allmänhet, och Vänern i synnerhet. Vi dyker ned och undersöker på ett lekfullt och interaktivt sätt hur vår inställning till Vänern/vatten som naturresurs har förändrats, och vilken roll vatten/Vänern har i vårt samhälle idag.