Utställning

11 november - 25 november 2017

Från ögat till horistonten

En grupp studenter från Institutionen för Textil på Konstfack har under året fördjupat sig i Ivan Aguélis fascinerande konstnärskap och idévärld. Med inspiration från föreläsningar och studiebesök har de reflekterat över Ivan Aguélis liv och verk och i Travershallen på Aguélimuseet ser vi resultatet av detta projekt i denna utställning.


Den textila konstens gränser är under ständig omförhandling i en dynamisk rörelse mellan tradition och förnyelse. För dagens textilstudenter är materialen långt ifrån givna och textila produktionssätt och metoder används ofta i nya och oväntade sammanhang. Utställningen speglar detta utvidgade textila fält med en mångfald av språkliga uttryck och angreppssätt. Den visar också att Ivan Aguéli hundra år efter sin bortgång fortsätter att inspirera och engagera nya generationer av konstnärer.