Öppet idag 10:00 - 17:00

Utställning

23 oktober 2021 - 09 januari 2022

Lisa Torell – Samhällets provrum

Västerås konstmuseum är glada att presentera en utställning med konstnären Lisa Torell.

I mer än ett decennium har Torell intresserat sig för offentliga och halvoffentliga rum, dess utseende, språk och rätten att vara. Genom en noga undersökning av stadens rum belyser Torell hur politik, estetik och verklighet möts. Tillgänglighet och allas möjlighet att delta är viktiga grunder i en demokrati, men vem har egentligen möjlighet att använda stadens alla platser? Vilka kroppar kan röra sig fritt i staden?


Torells arbete utgår från platser och hennes konstnärliga praktik kan liknas vid en forskare som närstuderar en plats för att fånga kunskap från många olika perspektiv. Ofta bjuder hon in deltagare för att ingå i ett omsorgsfullt närmande och en gemensam reflektion över platsen. Konstverken påbörjas i stunden och visas ofta senare som videoverk i en utställning. Inför utställningen på Konstmuseet uppförde Lisa Torell två performanceverk under 2020, där hon tillsammans med publiken undersökte Västerås stadsrum och historia. Verken visas i utställningen tillsammans med andra verk som utgår från andra städer, bland annat Venedig, Gdansk, Tromsø, Sundbyberg och Norrköping.


Covid 19-pandemin har under det senaste året tvingat många att ställa om till en digital verklighet, där vi möts och kommunicerar via skärmar. Det har medfört nya frågor om vad som är privat, offentligt och var gränserna mellan dessa går. Vad är det nya semi-offentliga? I det nya digitala samhället behövs också en ny typ av samhällsansvar som möjliggör för arbetsmiljö hemma och tillgång till snabbt Internet.


Under det senaste året har Torell riktat sin blick mot nya möjligheter och frågor som uppstår i det digitala samhället. Kanske kan helt andra fysiska ideal och kroppsliga förmågor uppstå? Finns det i det digitala en möjlighet att mötas mer jämlikt eller uppstår det nya hinder? I det nya digitala performanceverket Nu, då och framtiden. What if och Scenen Zoom som presenteras i utställningen, bjuder Torell in besökare att fundera över tillgänglighet och allas möjlighet att delta i framtidens mötesplatser.


Lisa Torell (f.1972, Göteborg) är konstnär och forskare vid Umeå Konsthögskola. Förutom utställningen på Västerås konstmuseum deltar Torell under 2021 i Göteborgsbiennalen (GIBCA). Under 2020 initierade hon performancen Nu, då och framtiden. What if och Scenen Zoom inom projektet Kategorisering som stödjer implementeringen av Universell utformning i Sverige som drivs av Lunds universitet.