Öppet idag 12:00 - 16:00

Utställning

23 november 2019 - 01 mars 2020

Petra Hultman – Arbete i hemmet

Petra Hultmans verk Arbete i hemmet (2017) är ett videomontage och installation av loopade sekvenser från Husmors film AB under åren 1956-1961. Verket gestaltar en historia av kvinnors oavlönade arbete i hemmet. En historia som ofta varit underordnad, och inte berättad i konstens rum. Arbete i hemmetinkluderades 2018 i Västerås konstmuseums samling och visas som en specialanpassad videoinstallation i vårt innersta rum.