• Visa bildtext

    Lars Lerin, Fönster mot gården, 2009.

Utställning

23 september 2023 - 21 januari 2024

Psykologiska rum

Konsten kan ofta ses som en spegel. Den blir ett rum för både kritisk självreflektion och konstnärligt självuttryck.

Istället för direkta återspeglingar av verkligheten kan konsten ge oss tvetydiga meningar och uttryck. Det gör att vi kan projicera våra egna känslor och minnen eller upptäcka platser för kontemplation och eftertanke. 


I denna utställning visas samtida nordiska konstnärer vars verk framkallar upplevelser som är subjektiva och specifika för varje betraktare. Utställningen går under temat Psykologiska rum och är uppdelad i tre delar – landskap, porträtt och interiörer.