Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

03 september - 13 november 2022

Salad Hilowles stipendieutställning

Salad Hilowle är född 1986 i Mogadishu, uppvuxen i Gävle och nu verksam i Stockholm. 2021 mottog han Rettigs Konstnärsstipendium från Länsmuseet Gävleborg. Det här är hans stipendieutställning. Parallellt med utställningen på museet visas en utställning med samma namn på Gävle Konstcentrum.

Mitt konstnärskap kan ses som ett förutsättningslöst grävande i min somaliska diaspora och det svenska, hopkopplat med samtiden. Samtidigt förmedlar mina verk hur jag förhåller mig till identitet, minnen, diversitet och plats. Min strävan är att dessa teman skall gå som en röd tråd genom mitt konstnärskap, även om formen varierar. 


Hilowle tog 2020 sin masterexamen i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Med sin kost vill han synliggöra människor med afrikanskt ursprung i svensk konsthistoria. 


I utställningen visas bland annat Salad Hilowles filmade verk Vanus Labor som tar avstamp i 1600-talsmålningen med samma titel, av David Klöcker Ehrenstrahl.  Det tillsammans med utställningens skulpturer är en del av Hilowles undersökande av den afrikanska kulturens synlighet/osynlighet i den svenska konsthistorien.