• Foto: Carl Ander, Röhsska museet. Visa bildtext

    Kanna i lergods från ca 480 f.Kr, Grekland.

Öppet idag 11:00 - 18:00

Utställning

23 oktober 2021 - 28 augusti 2022

Migration – Föremålens färdvägar

Design migrerar som idéer, material och produkter. I utställningen Migration framträder andra perspektiv på museets historiska samlingar.

Genom att placera museets samling i en global historiekontext undersöks olika sätt som design migrerar på. Vilka resor har föremålen gjort innan de hamnade i museets samling? På vilket sätt kan man förstå varför snarlika motiv och mönster dyker upp i olika kulturer och skilda tidsepoker? Hur påverkar lokala naturresurser utformningen av och handeln med design?

 

I utställningen, som är ett samarbete med den internationella designtidskriften MacGuffin, visas över 200 föremål av olika kulturella, geografiska och historiska ursprung. Föremålen ställs ut som serier efter material och typologi, en del om ett par-tre stycken, andra i hundratalet.

 

  Museiföremål har traditionellt betraktats som en produkt av en tydligt avgränsad kultur. Fram till nyligen kategoriserades samlingar vanligtvis efter ursprung snarare än utbyte, vilket gör det till en intressant miljö att titta närmare på, säger Ernst van der Hoeven och Kirsten Algera, MacGuffin Magazine.

 

Här möter vi allt i från koptiska gravfynd och skånska flamskvävar till samiska renhornsskedar och svenska tobaksurnor. Några av utställningens höjdpunkter är 1500-talsbildväven Astronomie, en samling antika grekiska vaser, Hannah Ryggens feministiska bildväv Ugift Moder (1937) och en ny platsspecifik installation av Olof Marsja.