• Foto: Petter Engman

Utställning

26 juni 2020 - 29 oktober 2022

Korgen

Utställningen ”Korgen” ger en bred exposé över korgens mångsidiga och produktiva roll i det gamla samhället.

Korgar som bands och flätades, korgar vars material hämtades ur skogen utan att skogen föröddes, korgar för allehanda varor, från ost till träkol. Utställningen bygger på museets egna samlingar och berättar om ett uråldrigt hantverk som på många håll blev både försörjning och en viktig bisyssla. Kulturarvet handlar ofta om det praktfulla och monumentala, mer sällan om det vardagsnyttiga, som korgar: skruckar, samiska rotkorgar, spånkontar, revbenskorgar och förningskorgar.