• Visa bildtext

    Exempel på verksamheter och föremål som i utställningen Det gaur!. Collage av foton från Hallands konstmuseum, Monarkmuseets bildarkiv och Rian. Bilderna är beskurna.

Utställning

04 februari - 30 april 2023

Det gaur! Produktion i Halland då och nu

Idag talar vi allt oftare om lokalproducerat, eller närproducerat. Klimat- och hållbarhetsdebatten har gjort oss medvetna om nackdelarna med globaliserad produktion och långa transportkedjor. Designprojektet SPOK Halland har sedan våren 2021 kartlagt halländska tillverkningsföretag med målet att skapa fler lokala samarbeten mellan formgivare och producenter. Men vilka var föregångarna?

I den historiska delen av utställningen presenteras åtta exempel på framgångsrika verksamheter inom industri och hantverk i Halland sedan 1700-talet och framåt: Lindomemöbler, Törngrens krukmakeri, Monark, Köinge modeller, Falkenbergs belysning, Oskarströms linnefabrik, Origoverken och Judith Johanssons vävateljé i Knäred. Bland annat visas Falkenbergs belysnings armaturer till stadens stadshus. En annan designhistorisk återupptäckt är Bonni Rehnqvists tidstypiskt dekorerade lergods från Törngrens krukmakeri från 1950- och 60-talen.


Den samtida delen i utställningen består av de drygt 50 företag i Halland som anslutit sig till SPOK – allt från hantverksskickliga slöjdare till högteknologiska industriföretag.


Det gaur
 är ett lokalt dialektalt uttryck för ”det går”, och det är just vad denna utställning vill påvisa – att det har gått men också fortfarande går alldeles utmärkt att producera lokalt.


Utställningen sker i samarbete med SPOK Halland.