• Visa bildtext

    Målarmaskinen, målarverktyg skapade tillsammans med elever vid Getinge särfritids, 2023. Foto: Catherine Paterson.

Utställning

16 september - 03 december 2023

Lekkontoret

Lekkontoret är en designstudio vars mål är att öka barns inflytande i utformningen av staden genom deltagarbaserade designprocesser. Studion består av både barn och vuxna formgivare som arbetar med designuppdrag i offentliga rum och på kulturinstitutioner. Studion använder lek som ett verktyg för offentlig dialog och design. Lek främjar kommunikation mellan olika åldersgrupper och kan användas för att hitta nya ingångar till diskussioner om våra gemensamma platser.

Under hösten inrättar Lekkontoret ett kontor i Rians projektrum där en installation kommer utformas tillsammans med en grupp barn. Vuxenteamet består av Catherine Paterson (f. 1993) och Luke de Jager (f. 1990). Catherine Paterson är konstnär med ett särskilt intresse för design som en kollektiv praktik. Hon grundade Lekkontoret som en del av sitt examensarbete på masterprogrammet Child Culture Design vid HDK-Valand, Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet.Luke de Jager arbetar med rumsligdesign, co-design och grafisk design. Lekkontoret har de senaste åren haft uppdrag från bl.a. Göteborgs kommun och Halmstads kommun.


Projektet och utställningen är en del av det residensprogrammet Art Inside Out, som i höst genomförs i Falkenberg. Lekkontorets projekt på Rian markerar också det fleråriga samarbetet mellan Rian och HDK-Valand, där en rad studenter och alumner från skolans olika utbildningar fått presentera sig på museet.