• Visa bildtext

    Sara Kallioinen Lundgren, Random wall 1, 2022.

Utställning

04 februari - 30 april 2023

Sara Kallioinen Lundgren - And so on

I utställningen And so on visar Sara Kallioinen Lundgren textila och skulpturala verk där textens nyanser möter materialets form. Med utgångspunkt i uttrycket och så vidare eller and so on utforskar hon hur enkla ord och uttryck ofta kan ha en komplex och mångbottnad innebörd.

Sara Kallioinen Lundgren fascineras ofta av detaljer som är lite små för att få ta plats, de som ibland visar sig vara allra viktigast. I utställningen visas verk där hon utforskar hur tygets veck tillsammans med bokstävernas form kan leda tankarna in på alla de små saker som kan ändra våra ords innebörd. Det textila får på olika sätt ta över och ändra form, resårtrådens smock gör en plan yta till ett myller av kurvor och metaforen att linda in tar form i de hårda draperade skulpturerna. Materialens omvandling av orden blir en bild av hur det som förmedlas genom språket alltid påverkas av kroppsspråk, tonläge och satsmelodi hos den som talar.