• Visa bildtext

  Ventolin. © Stefan Johansson 2023.

Öppet idag 11:00 - 16:00

Utställning

03 april - 13 augusti 2023

KONST22

Sundsvalls kommun visar ett urval av sina konstinköp 2022.

KONST22 visar konst som placeras ut på kommunala arbetsplatser samt i offentliga miljöer runt om i Sundsvall. Inköpen speglar den lokala konstscenen samt den regionala och nationella.

 

Utställningen visar verk av följande konstnärer:

 • Staffan Andersson
 • Kenth Olsson
 • David Abbott
 • Sandra Berg Mozard
 • Anders Ludvigson
 • Stefan Johansson
 • Fanny Erkelius
 • Viktor Hjertén
 • Hans Kvam
 • Cecilia Hultman
 • Mirjam Hemström Farsi
 • Esmaeil Behnoushan


Den offentliga konsten

Den offentliga konstens roll är att göra närmiljön mer trivsam, bidra till nya upplevelser och samtal. Runt om i Sundsvall finns konst att upptäcka i de offentliga miljöerna. Det kan vara en skulptur i en park eller en fasadmålning.


Men många av verken i den offentliga konstsamlingen är inte lika lätta att upptäcka. De finns placerade i kommunens fastigheter och på arbetsplatser.


I den här utställningen visas ett urval av den konst som köpts in genom den årliga budgeten samt av medel avsatta genom en-procentregeln.