• Visa bildtext

    Ivan Rodell, Föremål, 1967. Foto: Jim Löfgren, Östergötlands Museum.

Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

22 oktober 2022 - 16 april 2023

Äggröra, karamellmåleri och plåthårt - Konstscen Östergötland

Utställningen är en inbjudan att se människan, tiden och landskapet genom konstnärernas unika perspektiv. I samarbete med Östgöta Konstförening genomför Norrköpings Konstmuseum under hösten en gemensam manifestation för den regionala konsten. Utställningen belyser att det är 100 år sedan Östgöta Konstförening grundades som ett nätverk för Östgötabaserade konstnärer.

Utställningen är en inbjudan att se människan, tiden och landskapet genom konstnärernas unika perspektiv. Utställningen som är uppdelad efter sju teman, samlar konstnärer som är eller har varit verksamma i Östergötland under de senaste hundra åren. Tre nu verksamma konstnärer har bjudits in för att skapa nya verk till utställningen. Camilla Akraka ger i sin konst prov på hur ett postkolonialt landskap påverkar identitet och självbild, Louise Johansson Waite bjuder in publiken att uppleva museet på ett sinnligt vis genom bröd och Maria Segersäll vill att vi genom trygghet ska ta klimathotet mot Vättern på allvar.


Att samla hundra år av konstnärligt skapande i en utställning är naturligtvis en omöjlig uppgift. Av den anledningen erbjuder utställningen inte en enda historia, utan påbörjar ett berättande, till vilken nya och andra kapitel måste läggas till. Tidsavgränsningen markerar att Östgöta Konstförening grundades i Finspång 1921. Föreningen ingår i ett omfattande nätverk som består av konstnärer, kritiker, kulturpolitiker, publik, media, institutioner, organisationer och föreningar, som tillsammans möjliggjort en östgötsk konstscen.


Äggröra, karamellmåleri & plåthårt: Konstscen Östergötland är producerad av Norrköpings Konstmuseum i samarbete med Östgöta Konstförening. Tack Botrygg AB, Westman-Wernerska stiftelsen, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet vars stöd bidrar till utställningens genomförande. Tack Östergötlands Museum för generösa utlån. Utställningen är curerad av Helena Scragg och Stefan Hammenbeck.