• Visa bildtext

    Ulrik Samuelson, Del av Blick stilla, 1993. Foto: Mats Arvidsson.

Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

12 juli 2022 - 03 september 2023

Blick stilla

Blick stilla ger perspektiv på hur konstnärer har utgått från naturen, landskapet och floran i sina gestaltningar från 1700-talet fram till idag. En målning med ett näckrosblad kan lika gärna spegla ett sinnestillstånd, ett tillstånd i naturen eller handla om måleriska frågor och illusionens flyktighet.

Blick stilla ger perspektiv på hur konstnärer har utgått från naturen, landskapet och floran i sina gestaltningar från 1700-talet fram till idag. En målning med ett näckrosblad kan lika gärna spegla ett sinnestillstånd, ett tillstånd i naturen eller handla om måleriska frågor och illusionens flyktighet.


Här möter Elias Martins romantiska pastorala landskap och Carl von Linnés Flora Lapponica. Lars Arrhenius och Eric Ericsons klimatkritiska schackspel där insekter, djur och natur står mot människans framfart.


Utställningens titel är hämtad från Ulrik Samuelsons utställning med samma namn på Galerie Aronowitsch 1993. Utställningen baseras på verk ur Konstmuseets samlingar.

 

Medverkande konstnärer:

Ulrik Samuelson, f. 1935
Lars Arrhenius, (1966-2020)
Eric Ericson, (f. 1972)
Lena Cronqvist, (f.1938)
Catrin Andersson (f.1974)
Stig Borglind, (1892-1965)
Bertil Bull Hedlund, (1893-1950)
Stig Åsberg, (1909-1968)
Lorentz Svensson Sparrgren, (1763-1828)
Ferdinand Hernlund, (1837-1902)
Carl Peter Hilleström d.y. (1760-1812)
Bengt Erland Hedberg, (1868-1953)
Carl von Linné, (1707-1778)
Gunnar Norrman, (1912-2005)
Claude Chiénon, (1772-1846)
Carl Fredrik von Malmborg, (1815-1893)
Johanna Karlsson, (f 1968)
Helmer Osslund, (1866-1938)
Johan Tirén, (1853-1911)
Karl Axel Pehrson, (1921-2005)
Roj Friberg, (1934-2016)
Lovisa Ringborg, (f 1979)
Herman Gottlieb Cantzler, (1826-1902)
Mary-Ann Verde, (1903-1993)
Christer von Rosen, (f 1968
Gösta Grähs, (f. 1938)
Anna Nordenskiöld, (f. 1950)
Axel Borg, (1847-1916)