2015 juli 13

Kulturprojekt för barn.

Stort bidrag till Föreningen Svenskt Kulturarv.

PostkodLotteriets Kulturstiftelse bidrar med 3,5 miljoner kronor till föreningen Svenskt Kulturarv. Pengarna ska gå till Svenskt Kulturarvs satsning KulTur, en digital plattform, med syfte att tillgängliggöra Sveriges kulturarv för barn. Plattformen anpassas för att barn enkelt ska kunna fördjupa sina kunskaper om historia genom lustfyllt lärande i en miljö de redan befinner sig – den digitala