Öppet idag 06:30 - 21:00

Utställning

28 maj - 17 september 2022

Vilda rabatter!

Vi människor har odlat växter i tusentals år, framför allt till mat, kläder och medicin, men även för fägrings skull. När vi flyttat till nya boplatser har vi tagit med oss växter som vi ansett värdefulla.

 Under 1800-talet blev exotiska prydnadsväxter allt vanligare i trädgårdarna genom ökad tillgång och intresse. Idag kommer flertalet av växterna i våra trädgårdar och balkonglådor från andra delar av världen. Men de vilda svenska arterna är både vackra, anpassade till lokala växtbetingelser, och ger mat och skydd åt inhemska insekter, fåglar och andra djur.