• Foto: Kurt Hagblom, Sydsvenskan. Visa bildtext

    Gymnastiksalen på Lindebergska skolan i Lund har gjorts om till matsal. Frivilliga Lundabor hjälper till att servera mat till flyktingarna 1945.

Utställning

18 maj 2022 - 10 april 2023

Vi som kom till er

Vi som kom till er, som handlar om flyktingar som med hjälp av räddningsaktionerna de Vita bussarna och de Vita båtarna kom till Skåne efter andra världskriget.

Den är gjord av elever från Historieprogrammet på Katedralskolan i Lund, och fungerar som ett komplement till Kulturens permanenta utställning Att överleva – Röster från Ravensbrück. Samarbetet med Katedralskolan är ett exempel på hur museet kontinuerligt arbetar med kunskapsspridning om Förintelsen.

I Historieprogrammets utställning Vi som kom till er får besökaren närma sig historien genom överlevares egna berättelser, gestaltade i texter, bilder och filmer. Flyktingarnas egna berättelser vittnar om smärta, rädsla och sorg, men även om hopp, kärlek och styrka.