Öppet idag 10:00 - 17:00

Utställning

05 juni 2021 - 27 februari 2022

Vi och Dom - en utställning om hatbrott

Varför drabbar hatbrott hårdare? Varför anmäls inte fler hatbrott? Vad gör polisen? Vad kan du göra? En utställning som bränner till och berör, där du som besökare får tänka, känna och reflektera.

Någon begår ett brott mot en eller flera personer, bara på grund av offrens sexuella läggning, religion eller etniska bakgrund. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom. Sådana brott kallas hatbrott. Utställningen ger flera perspektiv på hatbrott och ställer besökaren och dennes erfarenheter i fokus.


Alla kan göra något

Utställningen ger insikt om hatbrottets konsekvenser. Tillsammans kan vi minska acceptansen för hatbrott, utställningen uppmuntrar dig om besökare att känna att du kan göra något. Du kan anmäla hatbrott, och du kan uppmärksamma och visa tydligt att du tar avstånd från sådana brott. Du kan också hjälpa andra att ta avstånd och hjälpa utsatta.