• Foto: Ulrika Sparre Visa bildtext

    Apoidea

Utställning

20 maj - 20 september 2020

APOIDEA

En konstutställning om bin med Cecilia Edefalk, Anders Knutsson, Anx Kupiainen, Håkan Rehnberg, Erik Sjödin och Ulrika Sparre.

I utställningen visas målningar, videoverk, teckningar, ljudverk, skulptur och en installation. Medverkande konstnärer: Cecilia Edefalk, Anders Knutsson, Anx Kupiainen, Håkan Rehnberg, Erik Sjödin och Ulrika Sparre. 

Med utställningen hoppas vi att kunna utvidga det människocentrerade perspektivet på vår omvärld och öka kunskapen kring binas betydelse för miljö och klimat. Sex samtidskonstnärer ger var sitt perspektiv på bin. 

Utställningen visas i samverkan mellan Nässjö Konsthall och Eksjö museum. Curator: Kalinka Ussing.