Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

28 oktober 2023 - 11 februari 2024

Hag Nag Harpy Hen

Den brittiska konstnären Olivia Plender utgår ofta i sina verk från historieforskning om sociala, revolutionära och politiska rörelser, eftersom det vi tror oss veta om det förflutna oundvikligen formar det vi uppfattar som en möjlig framtid.

Genomgående i sin praktik är intresset för vem som gör anspråk på rätten att yttra sig i det offentliga och i sina verk söker hon lyssna på de röster som vanligtvis inte hörs och reflektera kring problem i historieskrivningen. Hon hittar sina källor i arkiv, men också genom samarbeten med olika grupper i samhället. Härigenom skapar hon verk som riktar sig till vår nutid, med syftet att blottlägga och förstå samtida samhällsstrukturer och maktrelationer.


Utställningen Hag Nag Harpy Hen för samman arbeten från flera av Olivia Plenders senaste projekt, om feministisk historia och feministisk och queer hälsoaktivism. Många av verken fokuserar på hur olika samhällsgrupper har utvecklat alternativa system för att själva öka kunskapen om sin kropp och hälsa för att motverka bristerna i det rådande systemet. Genom en ny ljudinstallation, teckningar och målningar lyfter Plender fram sambandet mellan ohälsa och strukturer av ojämlikhet. I utställningen visas också Hold Hold Fire, en videoinstallation om kvinnors självförsvar, som först visades på den 34:e São Paulo-biennalen 2021.