Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

29 april - 08 oktober 2023

A Shimmering Home

I denna duo utställning utforskar Jeff Zimmer och Merle Kannus identitet genom kontrasterande stilar av platta glasarbeten och ett delikat spel av glans och skugga. Kannus porträtt spårar vandrande mänskliga motiv inom Tallins arkitektoniska föremål, medan Zimmers berättelser och kamp för LGBTIQ+ -individer på landsbygden i Skottland. Sammanflätade frågor om bild, identitet, tillhörighet och minne.


In this duo show, Jeff Zimmer and Merle Kannus explore identity through contrasting styles of flat glass work and a delicate play of shine and shadow. Kannus’ portraiture traces wandering human subjects within the architectural objects of Tallin, while Zimmer’s records the stories and struggles of LGBTIQ+ individuals in rural Scotland. The show juxtaposes two installations which expand from the same salon-style display, opening up intertwining questions about image, identity, belonging and memory.