Öppet idag 10:00 - 17:00
Arkitektur Design Personhistoria

Utställning

19 november 2022 - 03 september 2023

Arkitekten Alfred Weissenberg

Med omsorg om det vackra, i skuggan av förföljelse och världskrig.

Alfred Weissenberg (1898–1977) var verksam som arkitekt och konstnär och bodde en stor del av sitt liv i Nyköping. Han var oerhört produktiv och ritade byggnader och inredningar i och omkring Köpenhamn och i Sörmland.


Utställningen om Alfred Weissenberg är den första som presenterar hans livslånga arbete som arkitekt och konstnär i sin helhet. Genom en donation till Sörmlands museum finns hela hans ritningsarkiv i museets samlingar.


Utställningen visar Alfreds arkitektoniska och konstnärliga förmåga. Den visar en arkitekts hantverksbetonade och materialmässiga kunskap under början till mitten av 1900-talet och hur arkitekturen påverkades av samhällsutvecklingen och rådande trender.


Utställningen är också ett möte med Historien om Bodri, en bok för barn och vuxna skriven av Hédi Fried med illustrationer av Stina Wirsén. Den berättar om Hédi och hennes syster Livia som båda överlevde Förintelsen. Nu visas berättelsen som utställning sida vid sida med skildringen av Alfred Weissenbergs liv och verk. Inför Förintelsens minnesdag den 27 januari 2023 öppnar också en utomhusdel av Historien om Bodri i museiparken.