Utställning

03 mars 2024 - 08 september 2024

Vera Frisén

Vera Frisén (1910 – 1990) föddes i Umeå och visade tidigt konstnärlig begåvning. Hon genomgick utbildning vid Otte Skölds målarskola i Stockholm mellan 1928 och 1931. Efter att ha drabbats av tuberkulos tvingades hon tillbringa tid på sanatorium. Vid olika tillfällen studerade och målade Vera Frisén i länder som Danmark, Frankrike och Italien.

År 1938 valdes Vera Frisén och Hildur Halleborg-Nordwall som de första kvinnliga konstnärerna att ställa ut under Umeå konstnärsklubbs ledning. 1941 höll hon sin första separatutställning på galleri Färg och Form i Stockholm, vilken blev en framgång med mycket positiv kritik. Efter det drog hon sig tillbaka från offentlighetens ljus och deltog endast i några få utställningar.


Vera gifte sig 1942 med Olof Stroh och paret bosatte sig i Stockholm. Frisén ägnade sig främst åt att måla porträtt och landskapsmålningar med motiv från Västerbottens kustland, inklusive Umeälvens dalgång, Röbäckdalens åkerlandskap och tallhedarna i Stöcksjö. Hon utforskade även den svenska fjällvärlden och det öländska landskapet där hon tillbringade periodvis tid.


Hennes naturbilder är utan mänsklig närvaro och inriktas på att experimentera med nya färgkombinationer. Det norrländska sommarnattsljuset fascinerade henne. Hon hade en unik färgpalett, ofta med milda toner och djärva kontraster. Bilderna är känsliga med en melankolisk underton. Landskapen är tidlösa, lugna och storslagna samtidigt. Hon trivdes i och runt våtmarker och myrlandskap och skildrade dessa i sitt subtila måleri.

”Måleriet är för mig ett försök att uttrycka värden som är alltför ömtåliga att talas eller skrivas om.”