• Visa bildtext

    Still from Der kleine Kuno.

Utställning

16 oktober 2022 - 02 april 2023

When I Grow Up I Want to Be a Black Man

Genom att kombinera arkivfilm med nyfilmat material låter Jyoti Mistry i den tvåkanaliga filmen When I grow up I want to be a black man två berättelser utspela sig samtidigt, det förflutna i konversation med framtiden.

Det samtida materialet antingen kompletterar eller motsäger och kontrasterar arkivmaterialet. Berättelserna erbjuder koloniala, kontrakoloniala och postkoloniala upplevelser av svart maskulinitet och inbjuder till kontemplation över nuet. Ljudspåret i diptyken är utvecklat i samarbete med spoken word-artisten Kgafela oa Magogodi och är konstruerat av ”våldets alfabet” och ”frihetens alfabet”. Bägge samverkar för att fånga ett intuitivt ordförråd kring våld och förtryck, och för att fånga språket som en frigöranade kraft. When I grow up I want to be a black man är drabbande och väjer inte för känslor av obehag och sorg.


Jyoti Mistry är professor i film och använder filmmediet i både sin forskning och sin konstnärliga praktik. Mistry angriper frågor om identitet, ras och genus och utforskar minnen genom arkiv och deras koppling till bredare politiska frågor.