• Foto: Västerås konstmuseum. Visa bildtext

    Maria Hedlund, Någon sorts kunskap (2014), dokumentation av delar av verket från Västerås Konstmuseums magasin.

Öppet idag 10:00 - 17:00

Utställning

20 februari 2021 - 30 januari 2022

Någon sorts kunskap

Fotografi ur och av samlingar.

Under 2021 fortsätter Västerås konstmuseum att fördjupa det fotografiska mediet i flera olika utställningar, program och format. Med utgångspunkt i fotografiska konstverk ur Västerås konstmuseums samling, belyser årets samlingsutställning Någon sorts kunskap – fotografi ur och av samlingar fotografiet och den fotografiska tekniken. Utställningen utvidgar vår förståelse för användning och tolkning av fotografi.