• Foto: Ulf Lundin Visa bildtext

    Teddy Sempinski, detalj från mosaikverket Solarium, 1960. Entré Stora gatan 39 i Västerås. Foto: Ulf Lundin

Öppet idag 10:00 - 17:00

Utställning

09 oktober 2021 - 25 september 2022

Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås

Konstnären Tadeusz-Marya ”Teddy” Sempinski (1927–1998) var en av Västerås mest anlitade konstnärer för offentlig konst under 1950- och 60-talet.

Sempinskis abstrakta uttryck lämpade sig väl för tidens modernistiska formspråk i arkitekturen och hans verk kom att smycka fasader, entréer och passager i stadsrummet. Idag är hans konst en verklig konstskatt som har blivit en viktig del av Västerås visuella uttryck.


Utställningen Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås lyfter fram Sempinskis mer eller mindre kända offentliga konstverk i Västerås stadsrum, omsorgsfullt fotograferade i nutid av konstnären Ulf Lundin. Här presenteras även konstnärens unika skissmaterial, teckningar och måleri ur Konstmuseets samling. Genom Upptäck Sempinski tillsammans – en lekfull guidefolder om Sempinskis offentliga konstverk, hittar du ut till konsten i staden.