Öppet idag 11:00 - 17:00

Utställning

30 april 2022 - 29 januari 2023

Skjortor å andra sidan

–sjuttonhundratalsplagg gömda bakom dalmålningar.

År 2016 kunde Dalarnas museum genom Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse ropa in en dalmålad interiör från Ingridsgården i byn Hagen, Dala-Floda. Dalmålningarna är utförda år 1815 och är de enda bevarade efter den i övrigt okände leksandsmålaren AES (troligen Anders Ersson).

Dessa ovanliga målade väggfält är utförda av en van målare och visar på en känsla för såväl färg som form. Det finns dock en annan sida av myntet, eller i det här fallet väven! 

Dalmålningarna är målade på textil och då vi vände på dem kunde vi konstatera att underlaget de målats på om möjligen är ännu viktigare än själva måleriet: på baksidan syntes det tydligt att målningarna utförts på hopsydda och välanvända plagg av 1700-talssnitt, en mycket ovanlig inblick i äldre tiders vardagsplagg på svenska landsbygden.

Inte färre än nio, möjligen tio, skjortor har kunnat identifieras och utifrån dessa har en rekonstruerats och sytts upp.

Till utställningen har vi också tagit fram ett häfte med historik, mönster och sömnadsbeskrivning till den rekonstruerade skjortan. Finns att köpa i museibutiken.