Kulturarvspriset

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som utmärkt sig inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde.

Svenskt Kulturarv delar fr o m 2011 ut ett årligt stipendie på 10 000 kr till en person eller en organisation som inom Svenskt Kulturarvs verksamhetsområde utmärkt sig genom att:
• ha bidragit till att på ett kreativt sätt utveckla innehållet i museer/miljöer i syfte att nå en bred publik
eller
• ha gjort en insats för att utveckla ett innehåll som speciellt riktar sig mot barn & ungdom
eller
• ha satt sitt museum/besöksmål/evenemang på kartan genom offensivt nytänkande i marknadsföringsarbetet.

 
Kulturarvspriset 2023 tilldelades Rackstadmuseet med motiveringen:

”Med engagemang och entreprenörskap lockas såväl internationella turister som en bred publik från hela landet att söka sig till Värmland. Samtidigt är det föreningsdrivna museet en viktig plats i det lokala kulturlivet. De få anställda gör tillsammans med volontärer en beundransvärd insats för att levandegöra arvet kring Rackstadkonstnärerna. En förnyelse av basutställningen har gjort upplevelsen rik, här samspelar konsten med konsthantverk, dräkt och möbler. Genom intressanta tillfälliga utställningar förnyas, fördjupas och kontextualiseras innehållet.
Ett bra exempel är utställningen om Maja Fjaestad som för första gången visar hela bredden i hennes konstnärskap. Museet driver, förutom en mycket populär programverksamhet, en kvalitativ verksamhet för barns skapande, förlagd till en av bröderna Erikssons snickeri. Därtill kommer museets butik och servering i en miljö som gör museibesöket till en helhetsupplevelse!”


Tidigare pristagare:
2022 Katrinetorp Landeri
2021 Grenna museum
2020 Livrustkammaren
2019 Sörmlands museum

2018 Alexandra von Schwerin, Skarhult slott

2017 Hallwylska museet

2016 Tina Rodhe, Medeltidsmuseet

2015 Mimmi Mannheimer, Kalmar slott

2014 Per Karsten, Lunds Universitets Historiska Museum

2013 Eivor Jonsson, Sagabiogarfen i Adak

2012 Tage Andersen och Måns Andersen, Gunillaberg

2011 Maria Sidén, Tjolöholms slott