2016 februari 25

Roligare historielektioner - med nya KulTur-spelet

Nu lanseras den nya historieappen KulTur, ett roligt hjälpmedel för femteklassarnas historielektioner. Sverige har ett rikt kulturarv. Arvet har digitaliserats och samlats i en lekfull och utmanande app för barn och unga, gjord av Svenskt Kulturarv och finansierad av Svenska Postkodlotteriets kulturstiftelse. Elever, mellanstadielärare och museipedagoger har samarbetat med att ta fram denna app som ska göra historielektionerna roligare.


Det här projektet har en önskan att göra något roligt för elever under historielektionerna, app-formatet bidrar till det. Det underliggande seriösa syftet är att stimulera och uppmuntra elevers egen önskan att lära sig mer. Det är viktigt att ge alla elever i svenska skolor en gemensam kunskap om vad som har byggt landet Sverige och det som vårt samhälle står för idag.

"Vi vill hjälpa unga att på ett lustfyllt sätt lära sig mer om vår mångfacetterade historia. Genom att vi tagit fram den här roliga och utmanande quizen tror vi lärare och elever fått ett nytt bra stöd i klassrummet", säger Lena Sjölin, initiativtagare till projektet och verksamhetschef på Svenskt Kulturarv.

KulTur ger verkliga bilder av vår svenska historia och är ett hjälpmedel till historielektionerna – för både elever och lärare. Den handlar om att skapa berättelser kring olika platser och utmana eleverna att tänka självständigt och söka mer information själva. Än så länge är 60 platser inlagda. Det ska bli 200. Varje plats presenteras i en nygjord minutlång film och är kompletterad med bilder, pedagogiska uppgifter och en quiz. Förhoppningen är att dessa smakbitar ur den svenska historien ska inspirera och locka eleverna att leta vidare efter mer information att lära mer av.

Filmerna är dramatiserade och nyproducerade. Det är lätt att fastna i appen och vilja fortsätta spelet, för det är så kul. Men det fungerar också bra att bara hålla på med under korta stunder.

I samband med att appen lanseras startar en tävling som Sveriges alla femteklassare kan delta i. Sista tävlingsdag är 31 mars och den klass som vinner får välja en besöksplats som finns i appen som klassen ska få åka till. KulTur-appen är gratis. Man kan ladda ned den här.

För mer information, kontakta:
Lena Sjölin, verksamhetschef, Svenskt Kulturarv, lena@svensktkulturarv.se eller 070-630 98 00

Gabriella Finnborg, presskontakt, gabriella.finnborg@prat.se eller 070-864 44 15


Om Svenskt Kulturarv
Svenskt Kulturarv arbetar för att öka intresset för historia och svenskt kulturarv. Uppgiften är att synliggöra det fantastiska utbud av miljöer, föremål och kunskap som finns på svenska museer, slott och andra kulturhistoriska platser i Sverige. Föreningen har cirka 275 institutionella medlemmar som tillsammans representerar drygt 300 besöksmål. För mer information se www.svensktkulturarv.se

undefined