2020 september 24

Livrustkammaren tilldelas Kulturarvspriset 2020!

Priset delades ut under Svenskt Kulturarvs årsmöte som hölls på Medeltidsmuseet i Stockholm.
Priset, som består av äran och 10 000 kr, tilldelas pristagaren med motiveringen:

"Livrustkammaren, ett av Sveriges allra äldsta museer, är ett av dem som lyckats bäst i sin digitala utveckling. I den nya suggestiva basutställningen har kvinnornas historia äntligen fått ta plats, och hemsidan möjliggör för alla att ta del av den kungliga historien. Facebooksidan är föredömlig, och med lekfullhet och humor sprider museet historia genom digitala utställningar, filmade inslag och utmanande tävlingar. Med de digitala medierna har museet lyckats engagera stora skaror besökare – även från hemmasoffan eller klassrummet"

För mer information, kontakta Lena Sjölin lena@svensktkulturarv.se