2021 november 15

Grenna museum tilldelas Kulturarvspriset 2021

Priset delades ut under Svenskt Kulturarvs årsmöte som hölls på Etnografiska museet i Stockholm.
Priset, som består av äran och 10 000 kr, tilldelas pristagaren med motiveringen:

”Den nya basutställningen är ett universum som vecklar ut sig åt alla håll. Med utgångspunkt i S. A Andrées polarexpedition får besökaren fördjupa sig i föremål, personhistoria, forskning och tidsanda på ett sätt som gör historien levande och gripande. Tolkning och omtolkning av de dramatiska föremålen är en del av presentationen. Grännas historia kombinerar det lokala med det arktiska, och med det senaste inom polarforskningen får besökaren möta samtidens frågor om klimatförändringar och miljö”För mer information, kontakta Lena Sjölin lena@svensktkulturarv.se