Öppet idag 12:00 - 16:00

Utställning

11 november 2023 - 18 maj 2024

Michel Sittow in the North? Altarpieces in Dialogue

Ett gemensamt forsknings- och utställningsprojekt pågår just nu i samarbete mellan Estlands konstmuseum, Hälsinglands museum, Svenska kyrkan och en rad andra institutioner, aktörer och forskare.

I fokus står två altarskåp, det stora altarskåpet med motivet ”Den heliga släkten” i Bollnäs kyrka, och ett altarskåp med passionsmotivet i museet Niguliste i Tallinn. Måleriet på det senare är i forskningen sedan länge tillskrivet den estniske målaren Michel Sittow, som utbildades i Flandern och sedan under 1400-talets slut och 1500-talets början av hovmålare vid fler europeiska hov. Måleriet på altarskåpet i Bollnäs har på senare tid på stilistiska grunder tillskrivits Michel Sittow av internationella forskare.


De senaste åren har olika undersökningar, både med humanistiska och naturvetenskapliga metoder, genomförts på altarskåpet i Bollnäs kyrka. Altarskåpet har även konserverats och rengjorts. Syftet med undersökningarna är att vi ska få veta mer om altarskåpets ursprung. Kan det finnas underliggande skisser eller andra tekniska detaljer som förenar de båda altarskåpen, förutom de rent stilistiska likheterna. Resultaten från undersökningarna kommer att offentliggöras i mars 2022.


De två altarskåpen kommer att mötas i en utställning 2023-2024. Den skall först visas på Niguliste museum i Tallinn, sommaren och hösten 2023, därefter på Hälsinglands museum vintern och våren 2023-2024.