Konst Kulturhistoria

Besöksmål

Hälsinglands Museum

Centralt beläget museum i Hudiksvall med rika kulturhistoriska samlingar från hela Hälsingland med tonvikten på möbler, målade bonader, textilier, kyrkliga föremål och bruksföremål.

Omfattande konstsamling av konstnären John Sten och samtida konsnärer (1910-20-talen) Hälsinglands museum speglar det historiska arvet i samtidens ljus med utställningar, visningar och annan verksamhet. Museets samlingar kom till under ett 1800-tal som såg framtidens näringar som ett hot. Samlingarna förvaltas och visas i denna framtid, vår egen samtid. I ständigt nya möten skapas berättelser när nutidens frågor möter det historiska arvet.